Mistra Carbon Exit – ENGLISH

News

Community News

"Case studies is a valuable platform for exchanging experiences"

Initial work in our case study has created a common understanding of the current status and best practices within the supply chains of Buildings and Transportation infrastructure. We have also begun to identify key challenges and knowledge gaps that need to be overcome to meet the goal of net zero greenhouse gas emissions by the year 2045.

Read More
Film (svensk version) om Mistra Carbon Exit

Lars Zetterberg, klimatexpert och programchef för forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit berättar om de utmaningar och mål som programmet står inför. Mistra Carbon Exit identifierar och analyserar de tekniska, ekonomiska och politiska möjligheterna och utmaningarna som Sverige står inför när målet om utsläpp av netto noll växthusgaser till år 2045 ska nås.

Read More