Mistra Carbon Exit – ENGLISH

Events

Back to All Events

Frukostseminarium 15 december: Nya regler för EU:s utsläppshandel

  • IVL Stockholm Sweden (map)

Den 15 december medverkar Lars Zetterberg, programchef Mistra Carbon Exit, vid Fores seminarium om EU:s system för handel med utsläppsrätter. Frågor som tas upp under seminariet är bland annat -  Vilka är reformerna? Vad innebär de? Är de tillräckligt ambitiösa för att driva fram de teknikgenombrott som är nödvändiga för att nå FN:s klimatmål?

Läs mer och anmäl dig hos Fores här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxvFZLSNzsigapNcUAyrGXaQQjmSFVp1org7SG1SHwLkzKrw/viewform