Mistra Carbon Exit – ENGLISH

News

Community News

Opinion piece (in Swedish): High efficient fossil fuel-based cars should be regarded as second best environmental choice

Anders Roth, mobility expert at IVL Swedish Environmental Institute and Case study leader for the Mistra Carbon Exit Case study "Local arenas" has together with Svante Axelsson, Fossilfree Sweden and Mats-Ola Larsson, IVL published an opinion piece in Svenska Dagbladet.

”Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval”

En kraftfull satsning på biogas och el är en förutsättning för att nå klimatmålet, men att i nuläget definiera bort alla bensin- och dieselbilar försvårar omställningen.

Den första juli upphör dagens miljöbilsdefinition att gälla. Samtidigt införs nya skatteregler där el- och biogasbilar får bonus. Många ser bonusbil som den nya miljöbilen, och självklart är el och biogas det bästa miljövalet. Men regeringens nya miljökrav för inköp av bilar kan inte enbart grunda sig på laddbara bilar och gasbilar. Även om elbilsutvecklingen nu tar fart är utbudet av laddbilar fortfarande för smalt och biogas går inte att tanka överallt. För att effektivt styra mot minskade utsläpp behöver krav på bonusbilar kompletteras med snåla och rena bensin- och dieselbilar.

Read the full article at SvDs website (in Swedish)