Mistra Carbon Exit – ENGLISH

News

Community News

Frukostseminarium den 21 mars 2018, Stockholm: Nio budskap från Mistra Carbon Exit

Välkommen till ett frukostseminarium där rapporten "Nio budskap från Mistra Carbon Exit" presenteras. Rapporten lyfter ett antal budskap centrala för omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle. På seminariet kommer vi att fokusera på kostnaderna för omställningen och styrmedlen som ska ta oss dit.

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Tid: 08.00-09.00 (frukost serveras från kl. 07.30)
Plats: Open Lab, Valhallavägen 79, (KTH), Stockholm

(The seminar will be held in Swedish.)