Mistra Carbon Exit – ENGLISH

News

Community News

Comment on the EU ETS reform in Aktuell Hållbarhet by Program Manager Lars Zetterberg (in Swedish)

Efter två år av förhandlingar nådde EU:s medlemsländer förra veckan en uppgörelse för det fortsatta utsläppshandelssystemet EU ETS. Reformförslaget är mer genomgripande än vad många kanske inser. I sista stund räddar man utsläppshandeln, men framöver kommer nationell klimatpolitik att bli mer betydelsefull för EU:s klimatomställning, skriver Lars Zetterberg, klimatpolitisk expert IVL Svenska Miljöinstitutet i en kommentar.

EU ETS skulle vara en hörnsten i EU:s klimatpolitik och det viktigaste styrmedlet för att uppnå unionens klimatmål. Men med ett väldigt lågt pris på utsläppsrätter i väldigt många år har det sett ut som om systemet håller på att köra i diket. Den kommande reformen är avgörande. Om man inte lyckas bli av med överskottet av utsläppsrätter och påtagligt höja priset på de samma är risken stor att systemet inte överlever in i 20-talet. Efter förra veckans förhandlingar ser det ut som att man räddar handelssystemet, men det kommer att förändras i grunden och får troligen en minskad betydelse jämfört med andra styrmedel.

Ett nödvändigt inslag i reformen var att minska överskottet av utsläppsrätter, vilket man har lyckats med. Detta kommer att leda till en prisuppgång. Men vad som är viktigare är att systemet kommer att ha en mekanism som automatiskt annullerar utsläppsrätter. Mekanismen fungerar i två steg:

  • En del av överskottet läggs i en bank för utsläppsrätter, kallad marknadsstabiliseringsreserven. Förhandlingarna ledde till en fördubbling av den årliga överföringen till reserven, från 12 till 24 procent av överskottet.
  • Reserven får maximalt innehålla så många utsläppsrätter som auktionerades ut året innan. resten annulleras. I ett första steg kommer utsläppsrätter motsvarande tre miljarder ton koldioxid att annulleras år 2023 – en ansenlig volym. Annulleringen fortsätter följande år, men i långsammare takt.

Läs hela kommentaren i Aktuell Hållbarhets nyhetsbrev / Read the full comment in Aktuell Hållbarhets newsletter  https://www.aktuellhallbarhet.se/kommentar-utslappshandeln-raddas-men-minskar-betydelse/