Mistra Carbon Exit – ENGLISH

News

Community News

Ny publikation: Nio budskap från Mistra Carbon Exit

I denna rapport presenteras nio utvalda budskap som vi tror är centrala för omställningen mot ett fossilfritt Sverige. Dessa budskap utgör också en kunskapsbas för vårt fortsatta arbete i programmet.

The publication is available in Swedish. An English version will be available shortly.

Klicka här för att ladda ned rapporten